Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Onze VISpas bepalingen

Vergunningsvoorwaarden HSV 'de Alver' klik hier -
om het versie boekje 2019/2020/2021 te downloaden en eventueel zelf dubbelzijdig uit te printen.

ONZE VISPASHOUDERS DIENEN ONDERSTAANDE VERBOD EN VOORWAARDEN IN ACHT TE NEMEN;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij al onze viswateren op deze lijst is de Visserijwet, de (APV) van de Gemeente en onze
eigen aanvullende bepalingen van toepassing.  Let op! Voor alle federatieve ingebrachte wateren 
kunnen andere voorwaarden gelden. zie hiervoor bijv. Blz. 2 t/m 10. Als ook Blz. 268 t/m 269.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ER MAG WORDEN GEVIST IN DE VOLGENDE, DOOR H.S.V."DE ALVER" GEHUURDE VISWATEREN
1.  Alle watergangen gelegen binnen de gemeente Westervoort.
2.  Openluchtzwembad "de Waaij"
3.  Park Fort Geldersoord. "de Lee"
4.  Kolk Pals. "Wissinkwaay"
5.  Spoorbrug kolk. "Gat van de Alver" (Gelieve niet vissen als er losloppend vee op de weide aanwezig is, 'Denk aan uw eigen veiligheid.)
6.  industrievijver Ikea

TOEGESTAAN TE VISSEN MET
1. Twee hengels geaasd met de volgende aassoorten;
    a. brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden en wormen.
    b. insect en insectenlarve en nabootsing daarvan mits niet groter dan 2,5 cm.

2. Eén hengel geaasd meteen dode vis of kunstaas (spinner, lepel, nabootsing insect groter 
    dan 2,5 cm etc.) 'Dit met uitzondering van 1 April tot de laatste dag van mei. 
    Houd hierbij rekening met de extra gesloten tijd voor sommige vissoorten.

ONZE VISPAS LEDEN ZIJN VERPLICHT
Bij gericht vissen op karper een onthaakmat en landingsnet te gebruiken.
Hun vervoersmiddel zo te parkeren dat men er geen hinder van heeft.
Gevangen karper dient onmiddellijk teruggezet te worden.

VOOR HET VISSEN OP ROOFVIS GELDEN DE VOLGENDE BEPALINGEN
Snoeken van 1 juni t/m 28 februari. 
Baars en snoekbaarzen van 1 juni t/m 31 maart. 
Algemene opmerking:
a) Het is verboden te vissen met een levende vis of andere gewervelde dieren.
b) Het is verboden meer dan één snoek of twee snoekbaarzen in bezit te hebben.

NACHTVISSEN ALLEEN TOEGESTAAN BIJ “GAT ROELOFSEN/JALINK”
Mits u in bezit bent van onze Nachtvispas vergunning van H.S.V.“de Alver”.
(Deze is op vertoon van onze geldige Vispas verkrijgbaar bij ons secretariaat).
[Onder nachtvissen wordt verstaan; van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst].

VERBODEN DE GROND TE BETREDEN VAN EN TE VISSEN VANAF
c) Het gedeelte van de oever van de 'Industrievijver IKEA te Duiven' dat grenst aan de snelweg (A12).
d) Het gedeelte van de hoge oever van 'Park Fort Geldersoord' dat grenst aan de woning zijde.

HET IS VERBODEN
  1. Met meer dan 2 hengels te vissen.
  2. Vis mee te nemen of te verhandelen.
  3. Voer- en etensresten, papier, plastic, vislijnen, lood etc. achter te laten.
  4. Hekken open te laten staan of afrasteringen te vernielen.
  5. Metalen leefnet of bewaarzak te gebruiken.
  6. Te vissen vanuit boten op alle wateren van de vereniging.
  7. Voertuigen, inbegrepen alle rijwielen, mee naar het water te nemen.
  8. Open vuur te stoken c.q. te barbecueën.
  9. Tenten te plaatsen (karper tent of ander kampeermiddelen).
10. In het talud vis plaatsen te graven etc.
11. Te Nachtvissen langs alle viswateren van onze vereniging.

Bijzondere bepalingen:
  • Het is landelijke verboden te vissen vanaf bruggen, stuwen of gemalen en in sluiskolken. 

Men wordt geacht de regelgeving op de binnenvisserij te kennen. Negeren van de bovengenoemde verboden of voorwaarden wordt bij controle geacht zonder vergunning te vissen. Bij constatering van een overtreding wordt melding gemaakt bij de politie, en zal ieder die deze regels overtreed een proces-verbaal worden aangezegd. Bij een herhaaldelijke overtreding kan de vergunning worden ingetrokken.

Bij misbruik, ernstige overtredingen, het tonen van verbale en/of fysiek agressie zal het dagelijks bestuur van "HSV de Alver" overgaan tot één schorsing of volledig royement van het verenigingslid. Sportvisserij Nederland zal van een volledig royement op de hoogte worden gebracht. Bij het plegen van ernstige strafbare feiten wordt aangifte gedaan.