Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

AVG Privacy Statement


Algemene Verordening Gegevens bescherming

Dit is de volledige naam van de nieuwe Europese privacywetgeving.
Aan deze wet moet kort gezegd iedere instantie die persoonsgegevens heeft van haar werknemers of leden aan voldoen.

Hiervoor heeft De Alver een privacyverklaring opgesteld waarin duidelijk vermeld staat wat van u aan persoonlijke gegevens opgeslagen is en waarmee gewerkt moet worden om de vereniging te kunnen besturen.
Wij raden u aan om als huidig lid maar ook de nieuwe leden van dit onderstaande kennis te nemen.

Onder het menu Document Info/downloads staat dit bestand ook nog eens om te kunnen worden afgedrukt als u het prettiger vindt om dit vanaf papier te lezen.


PRIVACYVERKLARING H.S.V. DE ALVER 

H.S.V. De Alver is gevestigd te Westervoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40122092. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement
artikel 1 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft
welke persoonsgegevens H.S.V. De Alver verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden
gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS


1.1 H.S.V. De Alver verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 • zich inschrijft / aanmeldt als lid bij H.S.V. De Alver;
 • een product of dienst afneemt bij H.S.V. De Alver (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
 • contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 H.S.V. De Alver verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: 

 • voorletters en naam;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • rekeningnummer(s);
 • het lidmaatschaps(nummer) van een hengelsportvereniging;
 • en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s), afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 H.S.V. De Alver kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • controle en handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

    U kunt contact opnemen met H.S.V. De Alver via telefoonnummer: 026-3112587 of per mail: h.gergoski@upcmail.nl voor: 

    a) meer informatie over de wijze waarop H.S.V. De Alver persoonsgegevens verwerkt;
    b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
    c) inzage in de persoonsgegevens die H.S.V. De Alver met betrekking tot u verwerkt;
    d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door H.S.V. De Alver.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

3.1 H.S.V. De Alver zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze
      privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 H.S.V. De Alver treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
      uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN 

4.1 H.S.V. De Alver kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • aangesloten hengelsportfederatie, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 • NOC*NSF waarvan H.S.V. De Alver lid is;
 • verwerkers van H.S.V. De Alver en/of Sportvisserij NL (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving(en).

4.2 H.S.V. De Alver verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor
      uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of H.S.V. De Alver daartoe verplicht is op grond van de wet of een
      rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN
    Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om
    deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Westervoort, mei 2018